İdari Büro

İdari Büro

Müdürlüğün tüm resmi yazışmalarını, personelin özlük işlemlerini ve diğer büro işlemlerini gerçekleştiren birimdir.